Атестація педагогічних працівників

Про атестацію педагогічних працівників

Нормативно-правова база

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text

Атестація 2022-23 н.р.

Список вчителів, що атестуються в 2022-23 н.р.