Нормативно-правовий офіс

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 • Про освіту (від 05.09.2017 №2145-VIII) – »»»
 • Про повну повну загальну середню освіту – »»»
 • Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчальновиховного процесу ─ »»»
 • Про охорону дитинства ─ »»»
 • Про запобігання та протидію домашньому насильству ─ »»»
 • Про захист персональних даних ─ »»»

КОНЦЕПЦІЇ

 • Концепція загальної середньої освіти (Постанова Колегії МОН України та Президії АПН України №12/5-2 від 22.11.2001) ─ »»»
 • Концепція профільного навчання (наказ МОН України від 21.10.2013 №1456) ─ »»»
 • Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи ─ »»»
 • Концепція державної мовної політики (Указ Президента України від 15.02.2010 №161/2010) ─ »»»
 • Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ МОН України від 16.06.2015 №641) ─ »»»
 • Концепція впровадження медіа-освіти в Україні ─ »»»
 • Реформа освіти і науки (концепція реформування освіти і науки; сайт КМУ) ─ »»»
 • Національна доктрина розвитку освіти ─ »»»

ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ

Державний стандарт повної загальної середньої освіти (Постанова КМУ від 30.09.2020 р. №898)»»»

ЛИСТИ МОН

 • Про недопущення політичної агітації у закладах освіти (лист МОН №1/9-407 від 26.06.2018 р.) ─ »»»
 • Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти »»»

Загальні положеня

 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова КМУ від 27.08.2010 р. №778) ─ »»»
 • Щодо розроблення статуту закладу загальної середньої освіти (лист МОН України від 23.04.2019 р. №1/9-269) ─ »»»
 • Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН від 16.04.2018 №367) ─ »»»
 • Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу (наказ МОН від 14.07.2015 №762)─ »»
 • Перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності (затверджено Постановою КМУ від 27.08.2010 р. №796) ─ »»»
 • Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України (наказ МОН від 14.05.1999 №139) ─ »»»
 • Доступ до публічної інформації (Доступ до публічної інформації: найчастіші запитання та відповіді / За заг. ред. В.Андрусіва, Д.Котляра; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К.: [Агентство “Україна”], 2012) ─ »»»
 • Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ МОН від 20.04.2018 №405); для 5-9 класів 2018—2019 н.р. ─ »»»
 • Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ МОН від 20.04.2018 №408); для 10 класів 2018—2019 н.р. ─ »»»
 • Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ МОН від 20.04.2018 №406); для 11 класів 2018—2019 н.р. ─ »»»
 • Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти (наказ МОН №371 від 05.05.2008) ─ »»»
 • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ МОНмолодьспорту від 13.04.2011 №329) ─ »»»
 • Положення про електронний підручник (наказ МОН від 02.05.2018 р. №440) ─ »»»
 • Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток (наказ МОН від 10.12.2003 №811 у редакції наказу МОН від 13.08.2007 №737»»»
 • Положення про похвальний лист “За високі досягнення у навчанні” та похвальну грамоту “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів” (наказ МОН від 11.12.2000 №579»»»
 • Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» (наказ МОН від 17.03.2015 №306»»»
 • Про середній бал документа про повну загальну середню освіту (лист МОН №1/9-399 від 20.06.2018»»»
 • Про деякі питання документів про загальну середню освіту (наказ МОН №1109 від 16.10.2018 р.) [затвердження нових зразків документів про освіту]»»»

Дистанційне навчання

 • Положення про дистанційне навчання (наказ МОН України від 25.04.2013 №466) ─ »»»
 • Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН від 08.09.2020 р. №1115) ─ »»»
 • Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти (роз’яснення МОН) ─ »»»
 • Положення про електронні освітні ресурси (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 №1060) ─ »»»
 • Положення про електронний підручник (наказ МОН від 02.05.2018 р. №440) ─ »»»
 • Про затвердження дорожньої карти впровадження хмарних сервісів у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів України (спільний наказ ІМЗО та Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України від 23.09.2016 №36/247) ─ »»»

УЧНІВСЬКІ ОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ

 • Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (наказ МОНмолодьспорту України від 22.09.2011 №1099) ─ »»»

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

 • Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ МОН від 30.12.2014 №1547) ─ »»»

ПРАВА ДИТИНИ

 • Конвенція ООН про права дитини »»»
 • Конвенція про права дитини (стислий виклад)»»»
 • Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства »»»
 • Закон України “Про охорону дитинства” »»»
 • Особливості зйомки та використання зображень дітей у журналістських матеріалах »»»
 • До уваги освітян! (роз’яснення міськкому профспілки щодо здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі»»»
 • Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми (наказ МОН від 25.12.2006 №844»»»
 • Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами (наказ МОН від 02.10.2018 р. №1047)»»»

ФІНАНСИ

 • Єдина система відкритих бюджетів шкіл ─ »»»

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 • Порядок проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти (наказ МОН України від 09.01.2019 р. №17) ─ »»»
 • Щодо окремих питань формування системи забезпечення якості освіти (лист Державної служби якості освіти України від 25.05.2019 р. №01/01-22/1333) ─ »»»

 • Коротка пам’ятка з діловодства ─ »»»
 • Класифікація нормативно-правових актів у галузі освіти [Лист не є нормативно-правовим актом і не є обов’язковим до виконання!] ─ »»»
 • Складаємо номенклатуру справ загальноосвітнього навчального закладу ─ »»»
 • Пам’ятка зі складання номенклатури справ навчального закладу ─ »»»
 • Орієнтовний перелік наказів загальноосвітнього навчального закладу на рік ─ »»»
 • Доступ до публічної інформації (Доступ до публічної інформації: найчастіші запитання та відповіді / За заг. ред. В.Андрусіва, Д.Котляра; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К.: [Агентство “Україна”], 2012) ─ »»»

КЛАСНИЙ ЖУРНАЛ

Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11 (12) -х класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН №496 від 03.06.2008 р.) ─ »»»