Проходження медичного огляду

Періодичні обов’язкові медичні профілактичні огляди учнів загальноосвітніх навчальних закладів проводяться згідно з діючим наказом МОЗ України № 682 від 16.08.2010 року «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Відповідно до цього наказу обов’язковий медичний огляд проводиться щорічно для виявлення у дітей захворювань, подальшого їх спостереження, планового лікування чи реабілітації та запобігання масовим колективним інфекціям. Огляди проводяться у присутності батьків лікарями первинної ланки, з якими раніше підписали декларацію.

 Згідно з вищезазначеним наказом, існує чітко прописана схема проходження періодичних медичних оглядів:

Схема періодичності обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів

У 6 років, перед вступом до школи, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря або педіатра, з яким підписана декларація, і лікар, згідно з наказом МОЗ України від 16.08.2010 року № 682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами), має видати направлення на огляд вузькими спеціалістами. Туди входять: дитячі ортопед-травматолог, офтальмолог, стоматолог, інші спеціалісти за показаннями (якщо дитина знаходиться на диспансерному обліку у вузького спеціаліста). Крім того, проводяться лабораторні дослідження:  кліничний аналіз крові, інші – по показникам.

Діти 11-ти, 14-ти років повинні оглядатися лікарями-спеціалістами: дитячі хірург, ортопед-травматолог, офтальмолог, стоматолог, інші спеціалісти за показаннями (якщо дитина знаходиться на диспансерному обліку у вузького спеціаліста). Крім того, проводяться лабораторні дослідження:  аналіз крові (гемоглобін).

Діти 14 - 16-ти років проходять флюорографічне дослідження легень, повинні оглядатися лікарями-спеціалістами: дитячі стоматолог, ортопед-травматолог, гінеколог (за показаннями), інші спеціалісти за показаннями (якщо дитина знаходиться на диспансерному обліку у вузького спеціаліста).

Медогляди решти дітей, а саме 7, 8, 9, 10, 12, 13 років проводяться вже не комісійно, а самостійно сімейним лікарем або лікарем-педіатром 1 раз на рік (за показниками). Тобто, при необхідності лікар скеровує дитину на консультацію до вузького спеціаліста. Ці заходи проводяться для запобігання розвитку можливих патологій у школярів.

Після закінчення медогляду, батькам дитини для передачі у заклад освіти надають  форму 086-1/о (для дітей, які йдуть до 1 класу, – обов’язково перед початком навчального року).

Довідки:

1. Довідка форми № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду». Вона видається педіатром чи сімейним лікарем після огляду дитини. У довідці має бути зазначено:

 • прізвище та ім’я дитини, дату її народження і стать;
 • місце проживання дитини, телефон;
 • дата, місяць, рік народження дитини;
 • найменування закладу загальної середньої освіти, клас;
 • число, місяць, рік проведення обов’язкового медичного профілактичного огляду;
 • число, місяць, рікпопереднього профогляду;
 • висновок про стан здоров’я дитини (якщо школяр має певне захворювання, то в цій довідці може бути зроблено відповідний запис за бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини, на яку заповнюється форма);
 • групу для занять фізичною культурою;

рекомендації:

 • число, місяць, рік проведення наступногообов'язкового медичного профілактичного огляду;
 • зазначаються число,  місяць та рік заповнення форми;
 • форма підписується лікарем,   що   спостерігає   дитину   та  у присутності якого вона заповнювалась;
 • завіряється  печаткою  лікаря, що   спостерігає   дитину   та  у присутності якого вона заповнювалась, та печаткою закладу;
 • форма заповнюється друкованими літерами та без скорочень.

Термін дійсності довідки учня про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду (форма 086-1/о) становить 1 рік.

2. Довідка форми № 063/о «Карта профілактичних щеплень» (ксерокопія)

Якщо дитина була вакцинована вчасно за Календарем профілактичних щеплень, то з 7 до 14 років їй не проводять вакцинацію чи ревакцинацію. Відповідно, дані у карті профілактичних щеплень не оновлюються і довідки не потрібно.

     Зазначимо, що жодним нормативно-правовим актом Міністерства охорони здоров’я не визначено, що медичні огляди повинні проводитися у травні (наприкінці навчального року) або у серпні (напередодні навчального року).

Проходження медогляду перед початком 2020—2021 навчального року   

Відповідно до рекомендацій Головного державного санітарного лікаря України, з метою запобіганню скупчення дітей і дорослих у передшкільний період, зменшення черг, покращення якості медичних оглядів та, не порушуючи визначених термінів: 1 раз на рік, — медичний огляд діти проходять таким чином:

 • діти, які йдуть до школи вперше (1 клас), – перед початком навчального року,
 • учні  2-11 класу, які народилися влітку (червень, липень, серпень), – протягом вересня,
 • інші учні — ближче до свого дня народження протягом року: за 2 тижні до і 2 тижні після дня народження (процедуру огляду зазначено вище).

 Після проходження медогляду видається довідка форми № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду».

У наступному році процедура проходження медогляду ближче до дня народження (1 раз на рік) буде поширена  і на тих дітей, день народження яких випадає на літні місяці, крім дітей, які підуть до 1 класу.

  Відповідальність за проходження медогляду покладається на батьків.

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0794-10?fbclid=IwAR3rUS7hYCCbbrlDQzPJ3nnot7t66M2MegpBLpZjpl4zdgiUiKvS7dBltT8#Text