Іноземні мови

Дзюндзя Н.С.

8 класи:

— впр.1 с.135 написати про бібліотеку, яку відвідуєте,
— впр.1 с.164 письмово заповнити пропуски,
— впр.6 с.166 на вибір а або b – усно скласти діалог в парі або в міні-групі до 3х учнів
— опрацювати лексику https://quizlet.com/188691707/music-flash-cards/
Звертаю увагу на те, що лексику можна вчити в ігровій формі — Gravity, Match, прослухати правильну вимову, та виконати тести.

Богаченко Н.М.

Ex. 1b p. 148 – read and answer the questions of Ex. 2 p. 149

Vocabulary  box p. 149, 151 (into vocabularies)

6АБВ

Ex.1 p. 105 – answer the questions

Ex.2 p. 105-107 – read and complete the sentences.  Find the words (desserts and drinks) and complete the table.

Ex.1 p. 109 – complete the sentences about yourself

7АБВ

Ex. 1, 2 p. 108 – write out all the unknown words into your vocabularies

p.113 – Vocabulary box (into vocabularies)

Ex. 1p. 87-88 – read and answer the questions

p.90 – New Vocabulary (into vocabularies)

Ex.3 p. 89 – Match the pictures with their names and answer the questions (+ you can find the information (3-7 sentences) about any invention from this exercise for the next lesson)

10АБ

p.112 – Word File (into vocabularies)

Read the article Ex.4 p. 110-111

Ex.5 p. 112 – find the words in the article (Ex.4 p. 110) that match the definitions

11АБ

Write an informal letter to me about your plans for the spring holidays (send them to my e-mail [email protected])

Назаренко О.О.

5 кл. (А,Б,В,)

1.) с.88 (слова з рамки виписати та вивчити)

2.) повторити модальні дієслова с. 80-81 правило

3.) с.83, впр. 3 читати, перекладати (усно)

4.) повторити з рамки слова с.72, с.75, с.83, с.86

7 кл. (А.Б.)     

Лексика   с.110, с.114, с.116 виписати слова з рамки і вивчити.

Вправи: с. 110, впр. 2 усно,

с. 113  Fragen  zum Spiel (усно відповідати)

с. 114 впр. 2 (усно)

с. 117 правило вивчити

с. 118 впр.5 E-Mail читати перекладати

Плешивцева Л.М.

11 клас:

стор. 168 Вивчити нову лексику,

стор. 165-168  впр. 4 (усно)

стор. 173 опрацювати правило

стор. 174-175  впр. 4, 5 (письмово)

 10 клас:

стор. 93 вивчити нову лексику

стор. 92-94  впр. 2, 3 (усно)

стор. 95-96  впр. 5 (письмово)

 9 клас:

стор. 142, 148 (вивчити нову лексику)

стор. 148-150  впр. 1,2 (усно)

 7 клас:

стор. 110  впр. 4,6 (усно)

стор. 110  впр. 5 (письмово)

стор. 113 (переписати слова в словник)

 6 клас:

стор. 111  впр.3 (письмово)

стор. 113 (переписати слова в словник)

стор. 112-113  впр. 1,2 (усно)

Підлісецька В.В

Волинкіна В.В

Чишко О.І.

5 А, Б класи

 с. 146-149  повторити слова

  • 1, 2, 4 с. 261-262 повторити правила (Present Simple, Present Continuous, Past Simple)

с. 150-154 виписати та перекласти слова в словник з Vocabulary Box

с. 152 впр. 3 – опрацювати текст та відповісти на питання до тексту (усно)

с. 157 впр. 2 (а) – розкрити дужки та поставити дієслова у потрібному часі (Present Continuous)

5 В клас

с. 148-154 виписати та перекласти слова в словник з Vocabulary Box

с. 148 впр. 1 (b) – читати текст

с. 149 впр. 2 – відповісти на питання до тексту

  • 1, 2, 4 с. 261-262 повторити правила (Present Simple, Present Continuous, Past Simple)

с. 150 впр. 1 -  письмово скласти 5 речень

8 Б клас

с. 138, 139 – записати слова в словник та вивчити

с. 140 впр. 6 (а) – з’єднати (усно)

с. 140 впр. 6 (b) – заповнити пропуски словами із впр. 6 (а) (письмово)

с 141-142  впр. 1 (а) читати текст

с. 142 впр. 1 (b, c) завдання до тексту (усно)

Фісіна І.А.

Англійська мова 5-А,Б

ст. 146-149 повторити слова в рамках «Remember!»,  «Vocabulary box»,

ст.261-262 параграфи 1,2,4 повторити правила,

ст. 150-154 виписати в словник та перекласти слова з рамок «Vocabulary box»,

ст.152 впр.3 опрацювати текст та відповісти на питання (усно),

ст.157 впр.2а письмово (розкрити дужки і поставити дієслова у Present Continuous)

 

Французька мова 5-А,Б,В

ст.70 впр.5 виписати в словник та перекласти слова, виділені жовтим кольором,

ст.72-73 впр.8,9 повторити правила,

ст. 73 впр. 11 виписати правило (дієвідмінювання дієслова «avoir»-мати) у кінець словника,

ст.142-143 письмово впр.1 (розшифрувати повідомлення, підставляючи замість цифр відповідну букву), впр.5 (розкрити дужки і поставити дієслова у le Présent)

Французька мова 8-В

ст.63,67-70,154-161 повторити слова з теми,

ст.123 впр.1,2 усно (відповідати на питання, резюме прочитаної історії),

ст.125 впр.6 письмово

Французька мова 9-А,Б

ст. 118-121,125-126 повторити слова,

ст.121 впр.13 написати інтерв'ю в парах (по 12 реплік на кожного),

ст.129 впр.4 читати і перекладати,

ст.130 впр.9 виписати в словник та перекласти слова,

ст.132 виписати в словник правило в синій рамці

Французька мова 10-А,Б

ст.136 впр.6 повторити правило,

ст.142 впр.5 виписати правило в словник,

ст.143 впр.6,7 письмово,

ст.141 впр.1 читати і перекладати, ст.142 впр.2 відповідати на питання (усно),

 Французька мова 11-А,Б

ст.58,134 повторити правило (le Subjonctif),

ст.133 виписати правила у словник (Le Plus-que-Parfait, La Concordance des temps),

ст.64 впр.4 письмово,

ст.72-73 читати і перекладати текст, впр.1 відповідати на питання (усно)

-1 коментарів до “Іноземні мови

  1. Сповіщення: Завдання для учнів! | Миколаївська гімназія № 4

Коментарі закриті.