І варіант

1        Назвіть одноклітинну водорість, яка живе в прісній водоймі.

А фукус   Б ламінарія   В спірогіра   Г хламідомонада

2        Назвіть процес, під час якого рослина вбирає вуглекислий газ і виділяє кисень.

А фотосинтез   Б дихання   В транспірація   Г фототропізм

3        Назвіть речовину, з якої складається зовнішній шар черепашки (мушлі) молюсків.

А рогоподібна   Б вапняк   В перламутр   Г хітин

4        Укажіть тварину, пристосовану до полювання у воді.

А кріт звичайний                    Б видра звичайна                                                                           В кінь Пржевальського     Г мартишка зелена

5        Назвіть відділ головного мозку, який забезпечує координацію рухів.

А довгастий мозок           Б мозочок                                                                                               В середній мозок              Г проміжний мозок

6        Укажіть структуру організму людини, у якій утворюються клітини крові.

А червоний кістковий мозок                 Б жовтий кістковий мозок                                            В хрящова тканина                                  Г окістя

7        Назвіть походження збудника туберкульозу.

А вірус   Б бактерія   В одноклітинна тварина   Г алерген

8        Укажіть елемент будови кістки, який забезпечує її ріст у товщину.

А міжклітинна речовина                     Б жовтий кістковий мозок                                              В хрящова тканина                               Г окістя

9        Назвіть кінцевий продукт енергетичного обміну.

А глюкоза   Б гліцерин    В амінокислота    Г вуглекислий газ

10    Назвіть залози, які своїми протоками відкриваються на поверхню шкіри.

А сльозові     Б потові     В ендокринні   Г травні

11    Укажіть фактор, який впливає на частоту дихання.

А якісний склад їжі                            Б артеріальний тиск                                                          В інтенсивність реабсорбції             Г вміст СО2 у крові

12    Назвіть залозу, яка виробляє гормон росту.

А гіпофіз            Б епіфіз         В гіпоталамус         Г щитоподібна

13. Назвіть харчові продукти, які виготовляють завдяки життєдіяльності певних бактерій.

А соняшникова олія       Б квашені огірки        В копчена риба     Г пиво

14.  Назвіть компонент покритонасінної рослини, не здатний укорінюватися.

А листок         Б квітка       В пагін          Г брунька

15. Назвіть представника типу Членистоногі, органом виділення якого є зелена залоза.

А кліщ собачий     Б жук колорадський     В міль яблунева   Г рак річковий

16. Укажіть особливість будови пінгвінів, яка відрізняє їх від інших видів птахів

А наявність перетинок між пальцями задніх кінцівок                                                              Б відсутність легеневих мішків                                                                                                     В відсутність бічних борідок у пір’їн                                                                                             Г здатність пірнати у воду

17. Укажіть камеру серця, у яку надходить венозна кров судинами, що містять внутрішні кишенькові клапани.

А праве передсердя              Б правий шлуночок                                                                       В ліве передсердя                 Г лівий шлуночок

18.  Укажіть орган сечовидільної системи, запалення якого називають «цистит».

А ниркова миска   Б сечовий міхур   В сечовід   Г сечівник

19. Назвіть кістку в складі скелета вільних кінцівок, яка не поєднується суглобами із сусідніми кістками.

А променева   Б надколінок   В мала гомілкова   Г таранна

20. Укажіть елемент будови ока, завдяки якому зображення потрапляє на сітківку в перевернутому вигляді.

А склисте тіло   Б рогівка   В кришталик   Г зіниця

21. Укажіть рису будови, що відрізняє артерії від вен.

А більш товстий шар непосмугованих м’язів                                                                              Б наявність у стінках посмугованих м’язів                                                                                 В відсутність сполучнотканинної оболонки                                                                                Г наявність внутрішньої епітеліальної вистілки

22. Назвіть фізіологічний процес, під час якого діафрагма розтягується під тиском органів черевної порожнини.

А глибокий вдих   Б чхання   В спокійний видих   Г спокійний вдих

23.  Проаналізуйте твердження щодо об'єктів, зображених на малюнку, і виберіть правильні:

1.23  І — це плоди квіткових рослин;                                                                                                    II — плоди, позначені цифрами 1, 2, 3, — однонасінні;                                                               III — усі плоди соковиті;                                                                                                                 IV — плід, позначений цифрою 4, називається «біб».

А тільки І           Б І і II         В І, II, III         Г І, II, IV

24. Проаналізуйте твердження стосовно тварини, зображеної на малюнку, і виберіть правильні:1.24І — тварина пристосована до польоту;                                                                                         II — має трикамерне серце;                                                                                                           III — зародок розвивається в яйці;                                                                                               IV — відсутні зуби.

А І і II         Б І і III         В І, III, IV      Г тільки І

25. Укажіть правильні твердження, які стосуються зображеної на малюнку структури організму людини:1.25І — це будова кісткової тканини;                                                                                                   II — це кров людини;                                                                                                                         III — цифрою 1 позначено еритроцити;                                                                                         IV — цифрою 2 позначено остеоцити.

А тільки І         Б тільки II        В II і III          Г І і IV

26. Установіть відповідність між кісткою і різновидом з’єднання, яким вона приєднується до сусідньої.

  1. лобова                                                    А повне зрощення
  2. кінцева фаланга пальця                     Б нерухоме
  3. стегнова                                                 В напіврухоме
  4. грудина                                                  Г одноосьовий суглоб                                                                                                               Д багатоосьовий суглоб

27.  Розмістіть елементи сенсорної системи рівноваги від першого до останнього згідно з послідовністю сприйняття ними положення тіла в просторі.

А мозок                                                                                                                                                 Б провідні шляхи                                                                                                                               В рецепторні клітини                                                                                                                         Г отоліти

Запитання з розгорнутою відповіддю

28. Порівняйте функціональну спеціалізацію півкуль головного мозку.

29. Поясніть значення вивчення будови та функціонування організму людини для збереження здоров’я.

 

 

Залишити відповідь