ІІІ варіант

1          Укажіть орган, що утворюється в результаті розвитку квітки.

А брунька.       Б листок.         В плід.         Г корінь

2          Назвіть рослину, вегетативне тіло якої представлене ланцюжком клітин однакової будови.

А спірогира.         Б вольвокс.            В хламідомонада.        Г ламінарія

3          Назвіть структуру, якою вкрита шкіра плазунів.

А пір'я.      Б рогові луски.          В волосся.          Г кісткові луски

4          Назвіть тварин, легені яких оснащені повітряними мішками.

А земноводні.       Б плазуни.          В ссавці.         Г птахи

5          Назвіть структуру, що утворюється між клітинами нервової системи під час передачі нервового імпульсу.

А клапан.           Б отвір.           В синапс.             Г вічко

6          Назвіть кістку скелета, до якої за допомогою хрящів приєднується ребро.

А плечова.          Б грудина.          В лопатка.         Г ключиця

7          Назвіть гормон, який виробляють надниркові залози.

А інсулін.           Б глюкагон.           В адреналін.          Г мелатонін

8          Назвіть процес, який забезпечує припинення або послаблення певних реакцій організму у відповідь на дію подразників.

А концентрація.         Б іррадіація.          В гальмування.         Г рефлекс

9          Укажіть причину фільтрації в клубочках нефронів.

А підвищений тиск крові в капілярах клубочків                                                                       Б знижений тиск крові в капілярах клубочків                                                                           В активний транспорт йонів                                                                                                           Г наявність отворів у стінках капілярів клубочків

10      Назвіть структуру ока, розташовану в передній частині склери.

А кришталик.     Б рогівка.     В райдужка.     Г склисте тіло

11      Назвіть непарну структуру сечовидільної системи.

А ниркова миска.        Б ворота нирки.    В сечовід.   Г сечівник

12      Назвіть відділ головного мозку, до складу якого входить мозолисте тіло.

А проміжний.   Б передній.    В середній.    Г мозочок

13      Назвіть рослини, у яких квітка має складну оцвітину.

А тюльпан і часник                                Б кукурудза і лілія                                                        В картопля і яблуня                              Г лілія і картопля

14      Укажіть характерну ознаку голонасінних рослин.

А розмноження відбувається за допомогою спор                                                                       Б насінини захищені сухими плодами                                                                                          В насінини не захищені стінками плоду                                                                                      Г трапляються трав'янисті рослини

15      Укажіть характерну рису молюсків, завдяки якій деякі види утворюють перлини.

А спосіб пересування через відсутність кінцівок                                                                       Б особлива будова органів виділення                                                                                           В наявність перламутрового шару мушлі                                                                                   Г наявність мантійної порожнини

16      Назвіть ряд ссавців, деякі представники яких мають редуковані очі.

А Комахоїдні.     Б Рукокрилі.     В Китоподібні.     Г Парнокопитні

17      Назвіть порушення функції ендокринної системи, яке призводить до гігантизму.

А зниження функціонування надниркових залоз                                                                     Б надмірне функціонування гіпофіза                                                                                           В надмірне функціонування епіфіза в дітей і підлітків                                                             Г зниження функції щитоподібної залози

18      Назвіть захворювання дихальної системи, яке спричинене хвороботворною бактерією.

А бронхіальна астма.   Б грип.   В туберкульоз.   Г рак легень

19      Назвіть причину утворення антитіл у крові.

А поява хвороботворних мікроорганізмів                                  Б отруєння чадним газом    В отруєння зіпсованими харчовими продуктами                    Г реакція зсідання крові

20      Укажіть правильну характеристику руху крові судинами.

А кишенькові клапани є всередині великих вен і артерій                                                       Б найнижча швидкість руху крові в капілярах                                                                         В загальний тонус судин при гіпертонії знижений                                                                    Г венами рухається тільки венозна кров

21      Назвіть захворювання шлунково-кишкового тракту бактеріального походження.

А дизентерія і цукровий діабет                             Б холецистит і гастрит                               В дифтерія і сальмонельоз                                     Г ботулізм і холера

22      Укажіть фактор, необхідний для сприйняття інформації з навколишнього середовища зоровою сенсорною системою.

А півколові канали.   Б інтерферон.   В родопсин.   Г волоскові клітини

23      Проаналізуйте твердження щодо організму, зображеного на малюнку, і вкажіть правильні:3.23І — розмножується спорами;                                                                                                           II — живиться автотрофно;                                                                                                           III — тіло складається з гіфів;                                                                                                         IV — клітинні стінки містять муреїн.

А І і II.            Б II і IV.              В І і III.                    Г III і IV

24      Проаналізуйте твердження щодо тварини, зображеної на малюнку, і вкажіть правильні:3.24І — належить до класу Хрящові риби;                                                                                          II — дихання забезпечують зябра;                                                                                              III — дихання забезпечують легені;                                                                                           IV — вигодовує дитинчат молоком.

А І і II.               Б II і IV.                   В І, II і IV.              Г III і IV

25      Назвіть функції органа травної системи людини, позначеного стрілкою:3.25І — утворення лімфи;                                                                                                                       II — вироблення факторів зсідання крові;                                                                                 III — утворення еритроцитів;                                                                                                       IV — вироблення жовчі.

А І і II.            Б II і IV.               В II і III.             Г І і IV

26      Установіть відповідність між органом і функціями, які він виконує середнє вухо

1. середнє вухо                          А розділяє грудну і черевну порожнини нижня щелепа  2.нижня щелепа                       Б підсилює звукові коливання діафрагма                              3. діафрагма                              В утворює первинну сечу надниркова залоза                        4. надниркова залоза              Г утримує 16 зубів                                                                                                                              Д синтезує норадреналін

27      Визначте послідовність фаз сну, визначених на основі аналізу електроенцефалограм.

А повільний сон                                                                                                                                 Б пробудження                                                                                                                                   В швидкий сон                                                                                                                                   Г дрімота

Завдання з розгорнутою відповіддю

28      Поясніть взаємозв'язок між будовою та функціями статевих клітин людини.       29      Поясніть причини виникнення та вкажіть профілактичні заходи запобігання захворюванню на цукровий діабет.

Залишити відповідь