IV варіант

1          Назвіть частину покритонасінної рослини, яка містить точку росту.

А листкова пластинка.   Б маточка.   В чашолисток.   Г кінчик кореня

2          Назвіть органелу рослинної клітини, у якій накопичуються пігменти жовтого та червоного кольору.

А лейкопласт.   Б хлоропласт.   В вакуоля.   Г хромопласт

3          Назвіть органели руху інфузорії-туфельки.

А щетинки.   Б війки.   В псевдоніжки.   Г джгутики

4          Укажіть безхребетну тварину, що має замкнену кровоносну систему.

А рак річковий.   Б хрущ травневий.   В планарія молочно-біла.   Г черв'як дощовий

5          Укажіть сенсорну систему, сприймаючий орган якої непарний.

А рівноваги.   Б смакова.   В зорова.   Г слухова

6          Назвіть структури, з яких формується сіра речовина головного мозку.

А скупчення відростків нейронів                      Б скупчення тіл нейронів                              В нервові волокна                                                Г оболонки нервів

7          Назвіть процес, що відбувається в капсулах нефронів.

А плазмоліз.   Б газообмін.   В фільтрація.   Г реабсорбція

8          Назвіть рецептори, відповідальні за формування температурної чутливості.

А теплові та холодові                                     Б тільки теплові.                                                   В тільки холодові                                           Г дотикові, теплові, холодові

9          Назвіть структурний компонент яєчника, у якому дозріває яйцеклітина.

А сім’яник.   Б матка.   В маткова труба.   Г фолікул

10      Назвіть речовину, яка в організмі людини синтезується в шкірі.

А родопсин.   Б гемоглобін.   В вітамін D.   Г інсулін

11      Назвіть речовини, які всмоктуються з просвіту тонкого кишечнику в лімфатичні капіляри ворсинок.

А жирні кислоти.   Б моносахариди.   В амінокислоти.   Г полісахариди

12      Назвіть потреби людини, які визначають її поведінку як біосоціальної істоти.

А харчові, кліматичні                              Б біологічні, духовні                                                    В біологічні, фізичні                               Г хімічні, біологічні

13      Школярі досліджували за допомогою мікроскопа поздовжній зріз ніжки плодового тіла
печериці. У полі зору мікроскопа помітили довгі ниткоподібні структури. Назвіть їх.

А ситоподібні трубки.   Б судини.   В спорангії.   Г гіфи

14      Назвіть культурну рослину, вирощування якої потребує занурення її нижньої частини у воду.

А огірок.   Б гречка.   В бавовник.   Г рис

15      Укажіть комаху, що має колючо-сисний ротовий апарат.

А хрущ травневий                   Б бджола медоносна                                                                    В муха хатня                           Г комар звичайний

16      Укажіть тварину, яка не відкладає яєць.

А качконіс австралійський                  Б видра звичайна                                                            В голуб сизий                                         Г крокодил нільський

17      Укажіть речовину, збільшення концентрації якої в крові активізує дихальний центр.

А кисень.   Б вуглекислий газ.   В сечовина.   Г вода

18      Виберіть найбільш повний перелік складових крові.

А еритроцити, лейкоцити і тромбоцити             Б плазма і формені елементи                     В еритроцити і тромбоцити                                   Г плазма, лейкоцити і тромбоцити

19      Виберіть відмінність статевої функції людини від інших плацентарних ссавців.

А запліднення відбувається внаслідок злиття статевих клітин                                             Б характеризується розвитком плоду всередині матки й утворенням плаценти               В має фізіологічну основу — статевий інстинкт                                                                           Г контролюється свідомістю

20      Укажіть структуру, з якої вторинна сеча потрапляє до збирної трубочки.

А капілярний клубочок                          Б капсула нефрону                                                      В звивистий канадець                              Г виносна артерія

21      Укажіть систему безумовних рефлексів, що є природженою програмою поведінки.

А навичка.   Б звичка.   В інстинкт.   Г динамічний стереотип

22      Виберіть правильний перелік органів людини, які беруть участь у виділенні.

А шкіра, легені, нирки                     Б шкіра, легені, серце                                                        В легені, нирки, серце                      Г нирки, легені, головний мозок.

23      Проаналізуйте твердження щодо цієї хребетної тварини:4.23І — мешкає тільки в Австралії та на близьких до неї островах;                                              II — відкладає яйця;                                                                                                                           III — вигодовує дитинчат молоком.

А І і II.   Б II і III.   В І і III.   Г І, II, III

24      Проаналізуйте твердження щодо цієї рослини і вкажіть правильні:4.24   І — належить до спорових рослин;                                                                                              II — стрілка вказує на видозмінені корені;                                                                               III — указані стрілкою органи надають рослині міцності.

А І і II.          Б II і III.          В І і III.               Г І, II, III

25      Порівняйте малюнки А і Б та визначте правильні твердження стосовно них:4.25І — на малюнку А зображені постійні зуби дорослої людини, на малюнку Б — молочні зуби дитини;

II — на малюнку Б показано зуби, уражені карієсом;

III — на обох малюнках зображено здорові зуби.

А І і II.           Б II і III.            В І і III.           Г І, II, III

26      Установіть відповідність між типом темпераменту та його характеристикою.

  1. Сангвінічний                                  А сильний, неврівноважений, рухливий
  2. Меланхолічний                             Б сильний, врівноважений, рухливий
  3. Холеричний                                   В сильний, врівноважений, інертний
  4. Флегматичний                               Г слабкий, неврівноважений, інертний                                                                                   Д слабкий, врівноважений, рухливий

27    Визначте послідовність етапів засвоєння білкової їжі від моменту проковтування.

А оброблення білка соком підшлункової залози                                                                        Б транспортування амінокислот кров'ю до тканин організму                                               В вплив на білок хлоридної кислоти                                                                                             Г всмоктування амінокислот ворсинками кишечнику

Завдання з розгорнутою відповіддю

28      Опишіть велике коло кровообігу та розкрийте його біологічне значення.             29      Проаналізуйте небезпеку захворювань, що передаються статевим шляхом, та вкажіть за­ходи запобігання їх виникненню.

Залишити відповідь