V варіант

  1. Назвіть трав'янисту рослину із сидячими листками.

А м'ята.   Б чорнобривці.   В кукурудза.   Г огірок

2. Назвіть спосіб розмноження плауна булавоподібного.

А спорами або насінням.   Б плодами.   В насінням.   Г спорами

3. Назвіть тип нервової системи ланцетника.

А дифузна.     Б трубчаста.     В розкидано-вузлова.     Г вузлова

4. Укажіть структури організму, відсутні у земноводних.

А повіки.     Б легені.     В ребра.     Г шкірні залози

5. Назвіть кількість хребців у грудному відділі хребта людини.

А 12.         Б 7.        В 5.        Г 4

6. Назвіть захворювання органа дихальної системи.

А бронхіт.     Б холецистит.     В цистит.     Г отит

7. Назвіть залозу внутрішньої секреції, яка контролює діяльність інших залоз.

А підшлункова.     Б щитоподібна.     В епіфіз.     Г гіпофіз

8. Назвіть відділ головного мозку, який містить таламус (зорові горби).

А середній.    Б проміжний.    В довгастий.    Г передній

9. Який елемент будови клітини контролює в ній всі життєві процеси?

А ядро.     Б цитоплазма.     В мітохондрія.     Г клітинний центр

10. Назвіть ділянку сітківки, де міститься найбільше скупчення колбочок.

А кон’юнктива.   Б жовта пляма.   В сліпа пляма.   Г поле зору

11. Назвіть структуру людського організму, яку зовні вкриває гіаліновий хрящ.

А внутрішня поверхня шлунка                      Б зовнішня поверхня нігтя                              В хребець                                                             Г поверхня суглоба

12. Назвіть елемент будови серця, що протидіє поверненню крові, виштовхнутої в кола кровообігу під час скорочення.

А міокард.     Б перикард.     В півмісяцевий клапан.     Г стулковий клапан

13. Після початку цвітіння на листках полуниць почали виникати світлі плями й смуги, унаслідок чого рослини перестали розвиватися. Це може свідчити про

А нерозпушений ґрунт на ділянці.                        Б перезволоження ґрунту і повітря.      В нестачу мінеральних речовин у ґрунті.           Г нестачу органічних речовин у ґрунті.

14. Сукупність видів рослин, які постійно зростають на певній території, називається

А рослинне угруповання.    Б тип рослинності.    В флора.     Г фауна.

15. Назвіть паразитичного черв’яка, личинка якого мігрує всередині людського організму.

А аскарида людська.   Б гострик.   В сисун печінковий.   Г ціп'як бичачий

16. Назвіть тварин, органами дихання яких є зябра.

А хрущ, личинка комара                   Б рак, личинка жаби                                                         В павук, метелик                                Г джміль, муха

17. Назвіть віковий період життя людини, під час якого з’являються перші постійні зуби.

А підлітковий період                     Б раннє дитинство                                                                 В друге дитинство                         Г перше дитинство

18. Який прояв особистості можна визначити як сукупність відносно постійних психологічних рис, що проявляються в різних сферах життя і діяльності?

А мотивації.     Б здібності.     В характер.     Г воля

19. Назвіть фермент, у результаті дії якого в кишечнику утворюється гліцерол.

А амілаза.     Б ліпаза.     В пепсин.     Г трипсин

20. Укажіть правильний перелік структур, у яких утворюються лейкоцити.

А червоний і жовтий кістковий мозок, лімфатичні вузли                                                        Б лімфатичні вузли, надниркові залози, вилочкова залоза                                                    В жовтий кістковий мозок, селезінка, щитоподібна залоза                                                       Г червоний кістковий мозок, селезінка, лімфатичні вузли

21. Назвіть сенсорну систему, рецептори якої розташовані в напівколових каналах вестибулярного апарату.

А рівноваги.        Б дотикова.         В слухова.       Г больова сильний, врівноважени

22. Назвіть тип темпераменту, якому відповідає характеристика: інертний.

А меланхолічний.        Б сангвінічний.        В холеричний.         Г флегматичний

23. Проаналізуйте твердження, що стосуються цього зображення і вкажіть правильні:5.23І — зображено продихові клітини;                                                                                                 II — зображено сочевички;                                                                                                               III — клітини, позначені стрілками, містять хлоропласти.

А І і II.            Б II і III.          В І і III.           Г І, II, III

24. Укажіть характерні риси цієї тварини:5.24І — зовнішній скелет;                                                                                                                           II — розвиток з повним метаморфозом;                                                                                           III — хижацький спосіб живлення;                                                                                                   IV — замкнена кровоносна система.

А І і III.      Б II і III.       В II і IV.          Г І і IV

25. Укажіть цифри,  якими позначені непарні кістки черепа.5.25А 1 і 2.           Б 1, 4, 5.           В 3, 5, 7.          Г 2 і 6

26. Установіть відповідність між вітаміном та його характеристикою.

  1. С                                            А синтезується шкірою
  2. А                                           Б підвищує імунітет
  3. D                                                                                       В синтезується мікроорганізмами кишечнику
  4. В6                                                                                    Г бере участь у синтезі факторів зсідання крові                                                             Д забезпечує ріст кісток

27      Установіть послідовність елементів, починаючи з найнижчого рівня організації скелетного м’яза.

А м’язове волокно                                                                                                                             Б скоротливий елемент                                                                                                                     В м’яз                                                                                                                                                     Г міофібрила

Завдання з розгорнутою відповіддю

28      Перелічіть тканини організму людини та зазначте їхні функції.                                   29      Поясніть причини виникнення короткозорості та складіть план заходів запобігання її роз­витку.

Залишити відповідь