Статут

I. Загальні положення

 1. Учнівська організація «Республіка рівних» створена на загальних засадах і об’єднує учнів 5–11 класів.
 2. Вищим органом організації є Загальна гімназійна конференція.
 3. «Республіка рівних» об’єднує міністерства: освіти, дисципліни, зв’язків з громадкістю, культури, інформації. Керують роботою міністерств міністери, над якими стоїть президент. Президент і міністри складають Раду гімназії.
 4. Самоврядування в класі має зменшену модель самоврядування гімназії. Права і обов’язки лідера діють у рамках класу.
 5. Президента обирають із числа учнів 8–11 класів на один навчальний рік шляхом таємного голосування. Для участі у виборах кандидат в обов’язковому порядку пропонує свою програму. У випадку невиконання обов’язків рішенням Президентської ради президент може бути знятий зі свого посту.
 6. Міністри та заступники обираються на організаційних зборах шляхом відкритого голосування, більшістю голосів на альтернативній основі, із числа учнів 8–11 класів (всі претенденти повинні мати свою програму).

II. Права і обов’язки членів «Республіки рівних»

 1. Брати участь і вносити пропозиції на зборах педради, нарадах при директорові.
 2. Захищати і відстоювати інтереси учнівського колективу.

Президент повинен:

 • координувати хід підготовки і проведення загальних виховних заходів гімназії;
 • керувати роботою Президентської ради, активу гімназії, міністрів, розподіляти роботу, назначати відповідальних, перевіряти якість виконаного;
 • приймати участь у плануванні роботи Ради, міністерств;
 • готувати і проводити засідання Ради;
 • планувати навчання з лідерами класів;
 • звітувати про виконану роботу на лінійках, загальних зборах, зборах міністерств, конференціях гімназії.

Міністри мають право:

 • бути присутніми на засіданнях лідерів класів;
 • вносити свої пропозиції в рішення Президентської ради, на засіданнях лідерів класів;
 • звертатися із запитаннями, які виникли, та пропозиціями до президента гімназії, педагога-організатора, вчителів, заступників директора, директора.
 • створювати тимчасові групи допомоги міністерствам.

Міністри повинні:

 • планувати роботу на рік;
 • бути присутніми і брати активну участь у роботі Президентської ради;
 • проводити навчання і контролювати роботу міністрів класів;
 • звітувати про проведену роботу на зборах Президентської ради, лінійках, засіданнях;
 • вести документацію роботи міністерств;
 • розподіляти обов’язки, призначати відповідальних, контролювати виконання в рамках своїх міністерств.

Завдання Міністерства освіти

 1. Рейди перевірки наявності книг, зошитів та щоденників.
 2. Члени міністерства беруть участь в підготовці і проведенні годин спілкування в класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання).
 3. Організація допомоги в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки.
 4. Проведення заходів, спрямованих на підвищення якості знань гімназистів (предметні олімпіади, вечори, стінгазети, конкурси, огляди підручників, випуск блискавок).

Завдання Міністерства дисципліни

 1. Рейди-перевірки зовнішнього вигляду.
 2. Вихід з пропозиціями на батьківський комітет, Президентську раду з питань поведінки учнів.
 3. Призначення відповідальних за дотримання дисципліни, відвідування учнями гімназії.
 4. Надання інформації для газети про порушення дисципліни.
 5. Чергування під час загальногімназійних заходів.

Завдання Міністерства зв’язків з громадськістю

 1. Акції милосердя зі збору книг, одягу та іграшок.
 2. Відвідування товаришів, які захворіли, одиноких людей похилого віку.
 3. Привітання ветеранів.
 4. Підготовка і проведення годин спілкування на теми милосердя, охорони життя, здоров’я, природи.
 5. Організація доброчинних ярмарок.
 6. Опікування дитячим будинком «Сонечко», онкологічним відділенням обласної дитячої лікарні.

Завдання Міністерства культури

 1. Підготовка і проведення класних заходів.
 2. Посильна допомога в організації загальногімназійних заходів (музичне та художнє оформлення свят).
 3. Встановлювання зв’язків з кінотеатрами, будинками творчості та музеями.
 4. Залучення до гуртків.
 5. Організація участі в конференціях гімназії та міських конкурсах.

Завдання Міністерства інформації

 1. Випуск блискавок-поздоровлень.
 2. Випуск газети «Гімназійні новини».
 3. Художнє оформлення свят.
 4. Участь в конкурсах плакатів та стінгазет.
 5. Оформлення класних кутків.

Завдання Міністерства спорту і здоров`я:

1.  Контроль дотримання санітарно-гігієнічних норм у гімназії;

2. Пропаганда здорового спосібу життя;

3. Організація спортивних свят, змагань, ігор в гімназії на перервах та після уроків.

III. Порядок роботи «Республіки рівних»

 1. Загальна гімназійна конференція проводиться два рази на рік (на початку і в кінці навчального року).
 2. Засідання Президентської ради проводяться один раз на чверть, оперативні наради — один раз на два тижні.
 3. Плани роботи міністерств складаються на півріччя і затверджуються на зборах Президентської ради.
 4. До Статуту учнівського самоврядування можна вносити корективи рішенням загального голосування.
 5. Збори міністерств проводяться не рідше одного разу на місяць.

IV. Документи «Республіки рівних».

 1. Статут організації органів учнівського самоврядування «Республіки рівних».
 2. Конституція.
 3. План роботи.
 4. Журнали протоколів засідань.

V. Положення про вибори президента

1. Кандидати у президенти гімназії.

 • Президент гімназії обирається гімназистами на основі рівного виборчого права таємного голосування строком на один рік.
 • Президента обирають з числа учнів 8–11 класів.
 • У випадку невиконання президентом своїх обов’язків рішенням Президентської ради він може бути знятим зі свого посту.
 • У випадку дострокового припинення повноважень президента гімназії вибори проводяться в період тридцяти днів від дня припинення повноважень.

2. Вибори президента гімназії.

 • Претенденти на пост президента повинні представити заявку на участь у виборах не пізніше тижневого строку від дня виборів.
 • Передвиборна компанія може бути розпочата з моменту надання заявки на участь у виборах.
 • За виконанням положення про вибори президента гімназії під час проведення виборів слідкує виборча комісія, в складі якої обираються учні 5–11 класів по одному делегату від класу.
 • У складі виборчої комісії діє дві комісії: організаційна та рахункова. В ролі наглядачів у склад комісії вводяться заступник директора з виховної роботи та педагог-організатор.
 • Реєстрація кандидатів на пост президента гімназії починається від дня виборчої комісії, але не пізніше ніж за три тижні до дня виборів.

Залишити відповідь