Загальна гімназійна конференція

1. Вищим органом самоврядування є Загальна гімназійна конференція.

2. Конференція розглядає загальні питання:

  • звіти органів самоврядування класів;
  • звіти відповідальних за різні ділянки роботи;
  • всі питання, які пов’язані з життям колективу, його діяльністю, що стосуються певних відділів роботи і цікавлять всіх учнів;
  • найбільш яскраві факти неприпустимої поведінки гімназистів.

3. Загальна конференція повинна сприйматися адміністрацією та педагогічним колективом як головний орган самоврядування, його авторитет повинен підтримуватись всіма.

4. Розгляду конференції належать всі питання гімназійного життя, її рішення є вирішальним.

5. Загальну конференцію готує та проводить Президент гімназії або його заступник.

Залишити відповідь